Ordlista

Ekonomi kan verka förvirrande. Långivare använder ofta många svåra ord.

Med hjälp av vår ordlista kan du ta reda på vad olika ord betyder.