Företagslån

Företagslån är lån som ges till ett företag. Lånet kan användas till att t ex finansiera inköp av varor, fordon, maskiner och inventarier.

Räntan på ett företagslån sätts oftast individuellt och baseras på företagets kreditvärdighet, finanser och intäkter.