Gäldenär

Gäldenär är den som har lånat och är skyldig pengar.

Motsatsen till gäldenär är borgenär.