Borgensman

Borgensman är en person som går i borgen för låntagaren. Detta betyder att borgensmannen blir skyldig att betala lånet om inte låntagaren gör det.

Borgensman blandas ofta ihop med borgenär.