Borgenär

Borgenär är den som lånar ut pengar. Motsatsen till gäldenär.

Borgenär blandas ofta ihop med borgensman som är något helt annat.