Amortering

Amortera är att betala av på ett lån.

Även om det finns amorteringsfria lån, innebär de flesta lån att man amorterar en summa varje månad. Beroende på vilken typ av amortering som man bestämt för lånet kan summan man amorterar varje månad förändras över tid.

Hur mycket amorterar man?

Hur mycket som man betalar av på ett lån varje månad beror på flera saker:

  • Lånets amorteringsplan
  • Lånets storlek
  • Lånets löptid

Amorteringsplan

En amorteringsplan bestämmer hur amorteringen skall fungera för ett lån. Exempel på amorteringsplaner är rak amortering, annuitet och amorteringsfritt.

Med vår räknesnurra Räkna ut lånekostnad kan du testa hur olika amorteringsplaner påverkar lånekostnaden.

Rak amortering

Vid rak amortering amorterar man en förutsbestämd andel av resterande lånebelopp varje månad. Eftersom lånet minskar efterhand som man betalar av det minskar däred summan man amorterar månad för månad.

Rak amortering innebär alltså inte att man amorterer lika mycket varje månad.

Annuitetslån

Annuitet innebär att man betalar samma summa på sitt lån varje månad, inräknat amortering och räntekostnader.

Vad händer om räntan ändras för ett annuitetslån?

Om räntan ändras fortsätter man ändå att betala av samma belopp, förutsatt att lånet är av typen bibehållen annuitet (även kallat falsk annuitet), vilket är den vanligaste formen av annuitetslån. Om räntan ändras och lånet är av typen äkta annuitet eller förändrad annuitet, kommer månadsavgiften för lånet att förändras så att återbetalningstiden förblir den samma.